KVKK Başvuru Formu

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN) GENEL AÇIKLAMALAR: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri…

İşleme Politikası

İÇİNDEKİLER 5.      KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 6.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 7.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 8.      KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 9.      KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ 11.  İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI FBK Yapı ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak; çalışanlarımız, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek…

İmha Politikası

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ KAPSAM 3.KISALTMALAR VE TANIMLAR KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI 5.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALAN KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE PERİYODİK İMHA SÜRELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEMLER Kişisel Verilerin Silinmesine Dair Yöntemler Basılı Ortamda Tutulan Verilere Yönelik…

Aydınlatma Metni

FBK Yapı ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusunda azami ihtimam göstermekteyiz. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları Şirket’ten hizmet alan müşteriler, Şirketimiz nezdinde çalışan ya da aradaki hukuki ilişki kapsamında veyahut web sitemizin ziyaret edilmesi sebebiyle…